fbpx

Akutt hundesykdom i Norge

I Norge har vi den siste tiden sett mange tilfeller av alvorlig, blodig oppkast og diaré hos hund; også med fatalt utfall.

I sammenheng med dette, har det samtidig oppstått en rekke ulike teorier og rykter. Det er naturlig  å bli bekymret for sine firbente familiemedlemmer i denne situasjonen, men vi i VIGOR & SAGE oppfordrer alle hundeeiere til å forholde seg til informasjon fra de offentlige instansene ansvarlige for utredningen av sykdomsutbruddet; Veterinærinstituttet og Mattilsynet. 

Vi vil spesielt rette oppmerksomheten mot eventuelle rykter som angår hundefôr, og vise til Veterinærinstituttets og Mattilsynets kunngjøringer om at de IKKE har kunnet finne noen sammenheng mellom sykdomstilfellene og noe spesifikt merke av hundefôr. 

Når det gjelder rykter angående spesifikke fôrmerker og angivelig “hemmelig” innsideinformasjon fra mattilsynet og/eller Veterinærhøyskolen, er også disse tilbakevist fra de nevnte instanser. NMBU Veterinærhøyskolen skriver på sine nettsider:

Vi ser at det spres rykter på Facebook om at noen har fått informasjon fra kilder i Mattilsynet og ved Veterinærhøgskolen om at sykdommen skyldes ett bestemt fôr. Denne fôrtypen navngis i meldingene som spres. Mange ringer også til oss og er bekymret og sinte fordi de tror vi holder tilbake informasjon. Vi understreker at dette ikke har noen rot i virkeligheten. Det er så langt ikke funnet indikasjoner på at sykdommen skyldes fôret hundene har spist. Vi viser til Veterinærinstituttets pressekonferanse på fredag hvor beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp sa følgende:

– Vi har sett at det er brukt veldig mange typer av fôr hos hundene som er obdusert, og har ingen grunn til å tro at det har årsak i ett spesifikt fôr. Vi undersøker videre om det kan være fôr, virus, andre bakterier, eller sopp. Vi ber alle om kritisk å vurdere rykter og spekulasjoner som dukker opp og ikke spre dem videre da dette skaper mye unødvendig engstelse og forvirring. Dersom man hadde hatt mistanke om at fôret hundene har spist har en sammenheng med sykdomsforløpet, ville man naturligvis ha informert om dette umiddelbart. Verken NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet eller Mattilsynet holder tilbake informasjon som er av betydning for dyrs liv og helse.  

For oppdatert informasjon fra Veterinærinstituttet: Akutt hundesykdom september 2019 dette vet vi

For oppdatert informasjon fra Mattilsynet: Alvorlig sykdom hos hunder

For oppdateringer fra NMBU Veterinærhøyskolen: FORTLØPENDE OPPDATERING: Alvorlige tilfeller av blodig oppkast og diaré hos hund  

Hva bør du som hundeeier gjøre?

Dersom hunden din er frisk, og har god allmenntilstand, anbefaler vi ikke å skifte fôr! Ethvert fôrskifte kan potensielt være en påkjenning for hundens fordøyelseskanal, og således gjøre hunden mer mottakelig for eventuell smitte, og bør derfor unngås. 

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.
  • Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.
  • Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
  • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.